Welkom

Oogappel werkt vanuit de Integratieve Psychotherapie en stelt het kind centraal.

Kinderen van de basisschool, tussen de 4-12 jaar, die ergens mee zitten zijn van harte welkom.

Middels ouderbegeleiding spelen ouders een actieve rol in het (weer) gelukkig worden van hun kind.

Maak een gezonde keuze voor je kind!

Oogappel is co-trainer van de rots en watertraining die elk half jaar start (januari/september) per leeftijdsgroep (groep 3/4, 5/6, 7/8). Rots en water is een psychofysieke training waarbij kinderen bewuster worden van zichzelf en hun omgeving.

Informatie voor kinderen

Lees meer

Informatie voor ouders

Lees meer

Informatie voor verwijzers

Lees meer

De kindertherapeut

Mijn naam is Nicolette Vach, ik zie mijzelf als een vriendelijke vrouw, actief en betrokken in de maatschappij. Anderen ervaren humor, spontaniteit, openheid en enthousiasme in het contact. Binnen mijn vakgebied word ik omschreven als toegankelijk, betrokken, betrouwbaar, professioneel en analytisch.

Lees meer over Nicolette Vach

Integratieve Kindertherapie

Integratieve Kindertherapie is een persoonsgerichte, kortdurende therapie. Aansluitende bij de 'taal' van het kind wordt contact gemaakt met het kind en hetgeen waar hij voor komt, waar hij onder lijdt.

Lees meer over Integratieve Kindertherapie

© 2018
Website by BosmaMedia